Aanmelding

Een eerste aanmelding kan gebeuren op doorverwijzing van verschillende instanties (bv. pediater, vroedvrouw, na hospitalisatie in het ziekenhuis,...) of op eigen initiatief. De eerste aanmelding gebeurt het best per mail of via het contactformulier (zie tabblad 'contact'), waarna u gecontacteerd wordt om een eerste gesprek vast te leggen. 


Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek wordt zo veel mogelijk informatie verzameld en wordt de hulpvraag/worden de hulpvragen in kaart gebracht. Het is mogelijk dat reeds een eerste observatie van een voedingsmoment plaatsvindt. Het eerste gesprek wordt in de mate van het mogelijke dan ook rond voedingstijd gepland. Gelieve tijdens dit consult het boekje van Kind & Gezin, alsook de gewoonlijke voeding van je baby of peuter mee te nemen. 


Behandeling

Indien dit aangewezen lijkt na het eerste gesprek, wordt therapie opgestart. Afhankelijk van de moeilijkheid/de moeilijkheden zullen één of meerdere sessies nodig zijn. Deze sessies vinden plaats in de praktijk.Tarief

Voor de behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby's en peuters wordt op heden geen terugbetaling vanuit de verplichte verzekering voorzien. In sommige gevallen is er terugbetaling vanuit de aanvullende verzekering mogelijk. Dit zal met u tijdens het eerste gesprek besproken worden. 

Als geconventioneerde logopediste hanteer ik de opgelegde tarieven van het RIZIV:

- Sessie 30 minuten: € 28,55

- Sessie 1 uur: € 57,34